آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Lactate Test
آزمایش اسید لاکتیک
خون و مایع مغزی-نخاعی
4 میلی‌لیتر
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
ناشتا بودن برای ۸ الی ۱۲ ساعت قبل از آزمایش، اجتناب از ورزش تا چند ساعت قبل از انجام آزمایش، قطع مصرف داروهایی که باعث افزایش لاکتات می‌شوند که فقط باید با مشورت پزشک قطع شود ولاغیر.
بستن گارو طولانی مدت
پلاسمای سانتریفیوژشده می‌تواند در دمای اتاق تا 8 ساعت و در یخچال تا 14 روز نگهداری شود.
014118-400 اندازه گيري کمّي لاکتات در سرم/پلاسما. 027941-400 اندازه گيري کمّي اسيد لاکتيک مايع مغزي نخاعي
محدوده نرمال لاکتات 0.4 تا 2.0 میلی‌مول بر لیتر است. مقادیر بالاتر از 4 میلی‌مول بر لیتر مقادیر بحرانی در نظر گرفته شده و نیاز به درمان فوری دارد.
با استفاده از روش اسپکتروفتومتری انجام می‌شود. این روش به اندازه‌گیری غلظت لاکتات در نمونه خون با استفاده از واکنش‌های شیمیایی و آنالیز نور مرئی یا فرابنفش متکی است
آزمایش لاکتات برای اندازه‌گیری مقدار لاکتات، در نمونه خون انجام می‌شود. در موارد خاص، از مایع مغزی-نخاعی (CSF) نیز استفاده می‌گردد. آزمایش لاکتات معمولاً زمانی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از اسیدوز لاکتیک وجود دارد یا برای فهمیدن اینکه چرا مقدار اسید در خون بالا است. همچنین، در صورت بروز علائم مننژیت، مقدار لاکتات در خون و مایع مغزی-نخاعی اندازه‌گیری می‌شود.