آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

LDL Cholesterol test
LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)، LDL Direct، Soft-LDLD،LDL Cholesterol, S
serum & plasma EDTA
بیوشیمی
بیمار از ۱۲ ساعت قبل باید ناشتا باشد
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
مقادیر نرمال عبارتند از: کمتر از 100 mg/dL: بهینه 100-129 mg/dL: نزدیک به بهینه 130-159 mg/dL: مرزی بالا 160-189 mg/dL: بالا 190 mg/dL و بالاتر: بسیار بالا.
روش‌هایی مانند آزمایش PRO (Protecting reagent LDL-C assay) و CAT (Catalase LDL-C assay) هستند که از متدهای شیمیایی استفاده می‌کنند تا بتوانند LDL را به صورت مستقیم اندازه‌گیری کنند. این روش‌ها معمولاً دقیق‌تر، سریع‌تر، و اقتصادی‌تر از روش‌های اولتراسانتریفوژ هستند​​.
آزمایش LDL، اغلب به عنوان بخشی از آزمایش پروفایل لیپیدی انجام می‌شود که شامل کلسترول کل، LDL، HDL، و تری‌گلیسریدها می‌باشد. این آزمایش برای تعیین احتمال بروز بیماری‌های قلبی-عروقی یا تشخیص بیماری‌های ژنتیکی کلسترول انجام می‌شود و از سن 40 سالگی به عنوان بخشی از چکاپ سلامت قلبی انجام می‌گیرد یا اگر شخصی پیش‌تر در معرض خطر بیماری قلبی-عروقی باشد یا برای بررسی پاسخ به داروهای کاهش دهنده LDL انجام می‌شود. همچنین در صورت وجود سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی زودرس و بیماری‌های ژنتیکی کلسترول انجام می‌شود.