آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Levetiracetam (Levebel/Keppra) Test
آزمایش لووتيراستام
سرم و ادرار
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نمونه گیری بعد از 12 ساعت از مصرف آخرین دوز دارو
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
030471-700 اندازه گيري کمّي لووتيراستام در خون/سرم/پلاسما و 042249-300 جستجو و تعیین مقدار لووتيراستام در ادرار
محدوده نرمال برای سطح لوتیراستام در خون 12 تا 46 میکروگرم بر میلی‌لیتر است
Tandem mass spectrometry و یا روش آزمایش ایمونوآسی خودکار (Automated Immunoassay)
آزمایش لوتیراستام (Levetiracetam) که با نام‌های تجاری لوبل (Levebel) یا کپرا (Keppra) نیز شناخته می‌شود، یک روش تشخیصی است که برای اندازه‌گیری مقدار داروی لوتیراستام در خون به کار می‌رود. این دارو بیشتر برای درمان صرع استفاده می‌شود و دانستن مقدار آن در خون به تنظیم دوز مناسب دارو کمک می‌کند.