آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Lithium Test
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
نمونه باید حداقل 6 تا 12 ساعت پس از آخرین دوز دارو جمع‌آوری شود.
همولیز، لیپمیک، ایکتریک، تکرار نمونه فریزشده، نمونه‌های حاوی هپارین
یک هفته در ۸-۲درجه ،مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
محدوده نرمال برای غلظت لیتیوم در خون عبارت است از 0.6 تا 1.2 میلی‌مول در لیتر. مقدار بالاتر از 1.2 میلی‌مول در لیتر، سطح سمیت لیتیوم است.
Ion Selective Electrode (ISE) به عنوان روشی موثر و دقیق برای اندازه‌گیری مقدار لیتیوم در نمونه‌های بیولوژیک
آزمایش لیتیوم برای اندازه‌گیری غلظت دارو در نمونه خون انجام می‌شود و بیشتر در مواردی که فرد دچار تغییرات شدید خلقی است یا علائم اختلال دوقطبی ادامه دارد، تجویز می‌گردد. همچنین برای بیمارانی که نشانه‌هایی از مسمومیت با لیتیوم دارند نیز توصیه می‌شود. نشانه‌های مسمومیت با لیتیوم می‌تواند شامل حالت تهوع، درد معده، ضعف، سرگیجه، گفتار نامفهوم، از دست دادن کنترل عضلانی و اختلال در تفکر یا حافظه باشد.