آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Luminex Class I&II Single Ag
HLA (ABDRDQ) with Luminex
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد
این آزمایش برای شناسایی و اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های HLA در نمونه‌های سرم انجام می‌شود. نتایج بر اساس حضور یا غیاب آنتی‌بادی‌های خاص و میزان واکنش آن‌ها ارزیابی می‌شوند.
Luminex: این روش با استفاده از بیدهای میکروسکوپی رنگی که با آنتی‌ژن‌های HLA پوشانده شده‌اند، آنتی‌بادی‌های HLA موجود در سرم را شناسایی می‌کند.
این آزمایش با استفاده از تکنیک بید‌های میکروسکوپی رنگی است که با آنتی‌ژن‌های HLA پوشانده شده‌اند و برای شناسایی آنتی‌بادی‌های HLA در سرم افراد انجام می‌شود. آزمایش در حدود 2.5 ساعت به پایان می‌رسد و قابل اجرا برای تمام محصولات LABScreen در یک اجرا است. این آزمایش‌ها به صورت اختصاصی برای غربالگری آنتی‌بادی‌های کلاس I و II HLA طراحی شده‌اند که نسبت به یک یا چند اپیتوپ غالب واکنش نشان می‌دهند​​.