آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Marijuana (THC) Test
THC Test، Cannabis Test، Marijuana Screening
میکروبیولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
شرایط خاصی ندارد
مخلوط شدن نمونه با آب
در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد
محدوده نرمال آزمایش THC بسته به روش آزمایش و حساسیت آزمایشگاه متفاوت است.
ایمونواسی و سپس کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) برای تایید نتایج ایمونواسی
آزمایش ماری‌جوانا (THC) برای تشخیص حضور تتراهیدروکانابینول (THC)، ماده فعال در ماری‌جوانا، در بدن انجام می‌شود. این آزمایش می‌تواند با نمونه‌های مختلف مانند ادرار، خون، بزاق، یا مو انجام شود. ادرار: رایج‌ترین روش برای تشخیص THC است. این آزمایش بر پایه تشخیص متابولیت‌های THC در ادرار است. خون: معمولاً در موارد اضطراری استفاده می‌شود و می‌تواند مقدار دقیق THC را مشخص کند​​. مو: نشان‌دهنده مصرف مواد در طولانی مدت است و می‌تواند تا ۱۲ ماه قبل را نشان دهد​​. بزاق: برای تشخیص جدیدترین مصرف THC استفاده می‌شود و معمولاً تا ۲۴ ساعت پس از مصرف قابل تشخیص است​​.