آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mercury Test
خون یا ادرار
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
مقدار جیوه در خون باید کمتر از ۱۴.۹ میکروگرم بر لیتر باشد. برای تعیین مقدار جیوه، مقادیر بالاتر از ۵ نانوگرم بر میلی‌لیتر نشان دهنده‌ی قرار گرفتن در معرض مقدارناسالم جیوه از رژیم غذایی یا مواجهه‌ی شغلی است. مقادیر ۳۰ تا ۴۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر نشان دهنده‌ی قرار گرفتن در معرض بیش از حد جیوه است که می‌تواند باعث بروز علائم و آسیب به مغز و کلیه شود. مقادیر بالاتر از ۱۰۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر به معنای مسمومیت با جیوه است.
لخته شدن نمونه
نمونه‌ها باید در دمای اتاق نگهداری شوند و پایداری آن‌ها در این شرایط تا ۱۴ روز است
005685-300 برای سرم
مقدار جیوه در خون باید کمتر از ۱۴.۹ میکروگرم بر لیتر باشد. برای تعیین مقدار جیوه، مقادیر بالاتر از ۵ نانوگرم بر میلی‌لیتر نشان دهنده‌ی قرار گرفتن در معرض مقدارناسالم جیوه از رژیم غذایی یا مواجهه‌ی شغلی است. مقادیر ۳۰ تا ۴۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر نشان دهنده‌ی قرار گرفتن در معرض بیش از حد جیوه است که می‌تواند باعث بروز علائم و آسیب به مغز و کلیه شود. مقادیر بالاتر از ۱۰۰ نانوگرم بر میلی‌لیتر به معنای مسمومیت با جیوه است.
برای اندازه‌گیری جیوه در نمونه‌ها، از روش طیف‌سنجی جرمی پلاسمایی القا شده (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry - ICP/MS) استفاده می‌شود.
آزمایش جیوه به منظور سنجش میزان جیوه در بدن انجام می‌شود. جیوه می‌تواند از طریق تنفس، بلع، یا تماس پوستی وارد بدن شود و به سه فرم عنصری (فلزی)، معدنی، و آلی وجود دارد. این آزمایش برای افرادی که در معرض خطر قرار دارند مانند کارگران صنعتی یا افرادی که دائماً ماهی‌های آلوده به متیل‌جیوه می‌خورند، توصیه می‌شود​​.