آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methamphetamine (MET) Test
تست مت آمفتامین (MET), Desoxyn® و Methedrine®
خون/سرم/پلاسما
بیوشیمی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
قبل از انجام آزمایش این موارد را اطلاع دهید: اطلاع رسانی درباره حساسیت‌ها: به ویژه حساسیت به لاتکس. بیماری‌ها و داروها: در صورت داشتن بیماری خاص یا استفاده از داروها/مکمل‌ها که می‌تواند بر آزمایش تاثیر بگذارد.
نمونه‌های آلوده، همولیز شده یا دارای فیبرین
۲ تا ۳ روز در ۸-۲ درجه، مدت زمان طولانی تر در ۲۰-
003826-507 تجسس و تشخيص مواد مخدرمتامفت در خون/سرم/پلاسما
مقادیر درمانی متامفتامین برای بزرگسالان بین 20 تا 30 نانوگرم بر میلی‌لیتر (ng/mL) و مقادیر سمی بیش از 200 ng/mL تعریف شده اما در کل محدوده نرمال این آزمایش بسته به سن، جنس، سابقه پزشکی و روش آزمایش متغیر است
کروماتوگرافی گازی/ طیف‌سنجی جرمی (GC/MS) که دقت بالایی در شناسایی و اندازه‌گیری متامفتامین و مواد مرتبط دارد.
آزمایش متامفتامین معمولاً برای تشخیص مصرف متامفتامین در افرادی که مشکوک به مصرف این ماده هستند یا برای بررسی مقدار دارو در بیماران تحت درمان با امفتامین‌ها انجام می‌گیرد. همچنین می‌تواند در موارد قضایی یا برای تشخیص سوءمصرف مواد مخدر انجام شود.