آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Methotrexate (MTX) Level Test
تست سطح متوترکسات (MTX). Rheumatrex® و Trexall™
سرم/پلاسما
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد اما زمانبندی نمونه برای آزمایش مهم است. بعد از جداسازی نمونه باید در لوله تاریک نگه‌داری شود.
استفاده از لوله‌های حاوی ژل زیرا جذب دارو توسط ژل می‌تواند تأثیرات بالینی قابل توجهی داشته باشد. نمونه‌ها نباید بیش از سه بار یخ‌زدایی و یخ زده شوند.
۱ روز در دمای ۸-۲درجه، ۳ ماه در ۲۰- درجه (دور از نور)
003793-700 اندازه گيري کمّي متوتروکسات /سرم/پلاسما
محدوده درمانی برای متوترکسات بین 0.02 تا 5.00 میکرومول در لیتر است.
تکنیک کروماتوگرافی مایع تاندم-طیف سنجی جرمی (LC/MS-MS) انجام می‌شود. این روش برای تعیین دقیق غلظت متوترکسات در سرم یا پلاسما پس از رسوب پروتئین‌ها به کار می‌رود.
این آزمایش برای بیمارانی که با متوترکسات درمان می‌شوند، به خصوص در موارد استفاده از دوزهای بالا، انجام می‌گیرد تا از دوز درمانی مناسب و پیشگیری از سمیت اطمینان حاصل شود. این دارو بیشتر برای درمان برخی از بیماری‌های نئوپلاستیک، پسوریازیس و آرتریت روماتوئید به کار می‌رود.