آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mic Alb/Cr 24h Urine test
میکرو آلبومین،کراتین ادرار
ادرار ۲۴ ساعته
۲ میلی لیتر
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
نمونه‌ها نباید با مواد نگهدارنده اسیدی جمع‌آوری شوند.
نمونه‌های آلوده به خون یا مایع منی پذیرفته نمی‌شوند.
تا ۴ساعت در دمای اتاق. تا ۱هفته در دمای ۸-۲ درجه، تا ۳ماه در ۲۰-
مقدار نرمال آلبومین در ادرار کمتر از ۳۰ میلی‌گرم برای هر گرم کراتینین است. هر مقداری بیشتر از این می‌تواند نشانه‌ای از بیماری کلیه باشد.
RIA، ELISA، رادیو ایمونو دیفیوژن (RID)، ایمونوتوربیدومتری
این تست یک روش آزمایشگاهی است که برای سنجش میزان پروتئین آلبومین در نمونه ادرار انجام می‌شود. این آزمایش به ویژه برای تشخیص زودهنگام بیماری‌های کلیوی تجویز می‌گردد. معمولاً این آزمایش برای تشخیص زودهنگام نارسایی کلیه در افراد دیابتی، بررسی اثربخشی کنترل فشار خون، کنترل قند خون و محدودیت پروتئین، مخصوصاً در مراحل اولیه دیابت، انجام می‌شود.