آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mic Alb/Pro Urine (24 hrs) test
میکرو آلبومین ، پروتئین ادرار
ادرار ۲۴ ساعته
۲ میلی لیتر
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
نمونه‌ها نباید با مواد نگهدارنده اسیدی جمع‌آوری شوند.
نمونه‌های آلوده به خون یا مایع منی پذیرفته نمی‌شوند.
تا ۴ساعت در دمای اتاق. تا ۱هفته در دمای ۸-۲ درجه، تا ۳ماه در ۲۰-
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
مقدار نرمال البومین در ادرار کمتر از ۳۰ میلی‌گرم در ۲۴ ساعت است. سرعت دفع نرمال کمتر از ۲۰ میکروگرم در دقیقه است.
RIA، ELISA، رادیو ایمونو دیفیوژن (RID)، ایمونوتوربیدومتری
این آزمایش برای اندازه‌گیری مقادیر کم پروتئین البومین در ادرار انجام می‌شود و معمولاً برای تشخیص زودرس بیماری‌های کلیوی در بیماران دیابتی به کار می‌رود. البومین پروتئینی است که برای رشد سلول‌ها و ترمیم بافت‌ها استفاده می‌شود و نباید به مقدار زیاد در ادرار وجود داشته باشد. افزایش دفع البومین در بیماران دیابتی می‌تواند نشانه‌ای از شروع بیماری نفروپاتی دیابتی باشد. درمان در این مرحله می‌تواند در به تأخیر انداختن یا جلوگیری از پیشرفت بیماری کمک کنند. همچنین، میکروآلبومینوریا مارکری برای بیماری‌های عروقی است و با بیماری‌های قلبی و سکته مغزی ارتباط دارد.