آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mononucleosis Test
آزمایش مونونوکلئوزیس یا مونو اسپات
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
۱ هفته در ۸-۲درجه .مدت طولانی تر در ۲۰-
نتایج آزمایش مونو به صورت مثبت یا منفی گزارش می‌شود. نتیجه مثبت نشان‌دهنده وجود آنتی‌بادی‌های هتروفیل است که می‌تواند نشان‌دهنده عفونت مونونوکلئوزیس باشد اما نتیجه منفی الزاماً به معنای نداشتن عفونت نیست، چون نتیجه منفی کاذب می‌تواند به دلیل انجام آزمایش زودهنگام (معمولاً در عرض یک تا دو هفته پس از شروع بیماری) یا در کودکان کمتر از چهار سال دیده شود.
روش لاتکس اگلوتیناسیون که در آن از ذرات لاتکس پوشیده شده با آنتی‌ژن استفاده می‌شود و وقتی به نمونه خون اضافه می‌شود، اگر آنتی‌بادی‌های هتروفیل موجود باشند، باعث اگلوتیناسیون ذرات لاتکس می‌شوند که با چشم قابل مشاهده است.
این آزمایش برای تشخیص عفونت مونونوکلئوزیس تجویز می‌شود، مخصوصاً برای تشخیص سریع عفونت‌های ناشی از ویروس اپشتین-بار (EBV) و نتایج معمولاً در عرض یک ساعت آماده می‌شوند، اما نتایج منفی کاذب نرخ بالایی دارند و آزمایش‌های دیگری مانند آزمایش آنتی‌بادی EBV برای شناسایی عفونت‌ها همراه با آزمایش مونو اسپات تجویز شوند.