آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Multi Drug Panel (Poisoning Cases)(Urine Test)
تست پانل چند دارو
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
LC-MS/MS به دلیل دقت بالا در آنالیز
این تست، یک آزمایش ادرار است که برای شناسایی همزمان چندین ماده مخدر و متابولیت‌های آنها در ادرار با سطح برش مشخص انجام می‌شود. این آزمایش به صورت یک کیت است که شامل چند پانل برای تشخیص مواد مختلف می‌باشد. مثلاً McKesson 12-Panel Drugs of Abuse Test یکی از این آزمایش‌ها است که می‌تواند موادی نظیر آمفتامین، باربیتورات‌ها، بوپرنورفین، کوکائین، متامفتامین، اکستازی، اپیات‌ها، متادون، اکسیکودون، PCP و ماریجوانا را تشخیص دهد.