آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mumps IgM, IgG Test
Mumps IgM , IgG
آزمایش‌های IgM و IgG ویروس اوریون
سرم و گاهی سواب بوکال (داخل دهان)
هورمون شناسی
معمولا آزمایش باید بلافاصله انجام شود حداکثر تا ۴۸ ساعت.
شرايط خاصي ندارد.
همولیز، لیپمی یا آلودگی میکروبی
مدت طولانی تر۷۰-
025419-300 برای IgM و 025418-500 برای IgG.
به طور کلی، وجود آنتی‌بادی‌های IgG در خون نشان‌دهنده تماس قبلی با ویروس یا واکسیناسیون است و این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند به عنوان نشانه‌ای از ایمیونیتی باشند. آزمایش IgM که نشان‌دهنده عفونت جدید است، مثبت بودن نتیجه به معنای وجود عفونت فعال می‌باشد.
روش الایزا یکی از رایج‌ترین تکنیک‌ها برای تشخیص آنتی‌بادی‌های مخصوص ویروس اوریون در خون است. این روش به ویژه برای تشخیص آنتی‌بادی‌های IgM و IgG استفاده می‌شود. الایزا به دلیل حساسیت و اختصاصیت بالا، انتخاب مناسبی برای تشخیص عفونت‌های جدید یا سابقه تماس با ویروس به شمار می‌رود.
آزمایش‌های IgM و IgG ویروس اوریون (Mumps)، به منظور تشخیص عفونت‌های جدید یا قبلی این ویروس انجام می‌شوند، آزمایش IgM برای تشخیص عفونت‌های جدید و آزمایش IgG برای تشخیص Immunity یا قدیمی بودن تماس با ویروس انجام می‌شود. وجود آنتی‌بادی IgG خاص اوریون به معنای تماس قبلی یا واکسیناسیون است و به تنهایی برای تشخیص عفونت‌های حاد مفید نیست. تفاوت میان تماس جدید با ویروس و واکنش به واکسن با این آزمایش‌ها قابل تشخیص نیست.