آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mycobacteria (NTM) test
آزمایش Mycobacteria غیر توبرکلوز (NTM)
نمونه‌های قابل قبول: بافت منجمد تازه، مایعات بدن منجمد تازه، بافت‌های فیکس شده در پارافین (FFPE، PET) و نمونه‌های eSwab می‌باشند. نمونه‌های غیر قابل قبول: خلط، خون، سرم، پلاسما، و مدفوع است.
برای نمونه‌های بافتی یا مایعات بدن، حجم نمونه می‌تواند از چند میلی‌لیتر برای مایعات بدن تا یک قطعه بافت کوچک (مثلاً چند میلی‌متر مکعب) متغیر باشد.
مولکولی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نمونه‌ها باید در ظروف عاری از DNA، مشخص شده با حداقل دو برچسب، جمع‌آوری شوند که می توان از آنها برای تأیید هویت نمونه استفاده کرد. این برچسب‌ها تضمین می کنند که نمونه به طور دقیق ردیابی شده و با بیمار یا نمونه تست در طول فرآیند آزمایش مطابقت دارد.
تکرار نمونه قرار داده شده در درجه حرارت بالا ، ذوب و فریز کردن مکرر نمونه
یک هفته در 8-2 درجه ،مدت طولانی تر در 20-
محدوده نرمال در این آزمایش به معنای عدم وجود NTM در نمونه است، که با نتیجه آزمایش "منفی" مشخص می‌شود.
PCR که امکان شناسایی DNA Mycobacteria را مستقیماً از نمونه‌های بالینی فراهم می‌کند.
این آزمایش برای تشخیص و شناسایی مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز از 3 تارگت ژنتیکی استفاده می‌کند: 16S، hsp65، و rpoB. حضور DNA غیر-مایکوباکتریال در این تارگت‌ها می‌تواند با توانایی ما برای رد کردن مایکوباکتری غیر توبرکلوز تداخل ایجاد کند.