آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Mycoplasma Genitalium test
تست مایکوپلاسما ژنیتالیوم
نمونه‌های قابل قبول: ادرار اولیه (10 تا 20 میلی‌لیتر)، سواب‌های گردن رحم، واژینال، اورترال یا میتال و بیوپسی‌های اندومتریال هستند.
برای ادرار ۱۰ تا ۲۰ میلی‌لیتر و سایر نمونه‌ها به اندازه سواب
مولکولی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
تا 24 ساعت قبل از آزمایش از مصرف غذا های حاوی متیل گزانتین خودداری شود. بیمار حداقل یک ساعت قبل از جمع‌آوری نمونه، ادرار نکرده باشد.
نمونه های مخلوط شده با خون و .‌..
۶ساعت در دمای اتاق،۳روز در دمای ۸-۲درجه، ۳ماه در فریزر
نتایج آزمایش به صورت مثبت یا منفی بیان می‌شوند: نتیجه منفی یعنی DNA یا RNA مربوط به مایکوپلاسما ژنیتالیوم در نمونه تشخیص داده نشده و نتیجه مثبت نشان‌دهنده حضور این باکتری و عفونت است.
آزمایش Mycoplasma Genitalium با تکنیک‌های تشخیص تکثیر نوکلئیک اسید (NAAT) و PCR انجام می‌شود که قادر به تشخیص مواد ژنتیکی این باکتری است.
این آزمایش برای شناسایی مایکوپلاسما ژنیتالیوم است و تنها در صورتی توصیه می‌شود که علائم مداوم یا مکرر اورتریت، سرویسیت یا بیماری التهابی لگن (PID) پس از درمان اولیه کلامیدیا و گنوره بی‌نتیجه باشد و آزمایشات NAAT قبل از درمان یا پیگیری برای کلامیدیا و گنوره منفی باشند. هیچ اطلاعاتی در مورد غربالگری یا آزمایش در زنان باردار و نوزادان وجود ندارد.