آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Neisseria Meningitidis Test
N. meningitidis
تست نایسریا مننژیتیدیس
مایع مغزی نخاعی (CSF)، خون، یا نمونه‌های مخاطی
چند میلی‌لیتر
مولکولی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در شرایط استریل باید انجام شود
تکرار نمونه مخلوط شده با خون و...
۳روز در دمای ۸-۲درجه،مدت طولانی تر در ۲۰-
053606-000 برای N. Meningitidis PCR کيفي در خون. 082185-000 برای PCR کيفي مايع نخاع. 049671-100 برای N. Meningitidis PCR کيفي براي ساير نمونه ها
عدم وجود این عفونت
PCR: این روش به دلیل سرعت بالا و حساسیت و اختصاصیت زیاد، برای تشخیص باکتری در نمونه‌هایی که نمی‌توان با کشت شناسایی کرد مفید است، مخصوصاً پس از درمان با آنتی‌بیوتیک. کشت باکتریایی: این روش استاندارد طلایی است ولی به دلیل نیاز به رشد باکتری، حساسیت کمتری در صورت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها دارد.
این آزمایش برای تشخیص عفونت‌های ناشی از باکتری Neisseria meningitidis و در صورت بروز علائم مننژیت یا سپسیس ناشی از این باکتری انجام می‌شود که باعث بروز مننژیت و بیماری‌های جدی دیگر می‌گردد.