آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Neonatal Metabolic Screening
آزمایش لکه خون نوزاد (Newborn Blood Spot Test)، غربالگری متابولیک نوزادان (Neonatal Metabolic Screening) و آزمایش غربالگری نوزادان (Newborn Screening - NBS)
خون کامل روی کاغذ گاتری-DBS paper
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای یخچال در کنار سيليکات (رطوبت گير)
نمونه‌های خونی باید از ۲۴ ساعت پس از تولد نوزاد گرفته شوند. زمان بهینه برای گرفتن نمونه‌های خونی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تولد است و باید قبل از ۷۲ ساعت انجام شود. بین ۲-۳ساعت نوزاد شیر نخورده باشد
عدم پر نشدن کامل دایره ها وخوب خشک نشدن کاغذ. نمونه‌های ناکافی، خشک شده، لخته شده یا آلوده
DBS با کاور ۷ روز در دمای یخچال
محدوده‌های نرمال بسته به نوع آزمایش و جمعیت مرجع متفاوت است.
Tandem Mass Spectrometry، تست‌های بیوشیمیایی و آزمایش‌های مولکولی.
آزمایش غربالگری نوزادان برای شناسایی بیماری‌های ژنتیکی، اندوکرین، متابولیک، از دست دادن شنوایی، و نواقص قلبی مادرزادی حیاتی (CCHDs) قبل از ترخیص از بیمارستان یا مرکز زایمان انجام می‌شود. این آزمایش با گرفتن چند قطره خون از پاشنه پای نوزاد انجام می‌گیرد​​. این آزمایش برای تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی است که می‌تواند بر سلامتی بلندمدت یا بقای کودک تأثیر بگذارد. هدف از آن پیشگیری از مرگ یا معلولیت کودک است.