آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Neurology Panel Test
می‌توانند بین آزمایشگاه‌های مختلف متفاوت باشند
تست پنل نورولوژی
خون (سرم) و گاهی مایع مغزی-نخاعی (CSF)
نمونه‌های سرم باید به صورت جداگانه در حجم‌های یک میلی‌لیتری به تعداد چهار عدد گرفته شوند (حداقل حجم مورد نیاز2.8 میلی‌لیتر است).
مولکولی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط قبل از آزمایش پانل نورولوژی می‌تواند شامل دستورالعمل‌های خاصی قبل از نمونه‌برداری باشد که ممکن است شامل نیاز به ناشتا بودن، دستورالعمل‌های خاص برای داروها یا سایر ملاحظات پزشکی باشد. اما در منابعی که بررسی کردیم، دستورالعمل‌های خاصی در این مورد گفته نشده است. بهترین کار این است که بیماران قبل از آزمایش با پزشک یا آزمایشگاه مشورت کنند تا از دستورالعمل ها مطلع شوند.
همولیز ،لیمپیک،ایکتریک، قرار دادن نمونه در درجه حرارت بالا و ذوب و فریز کردن مکرر نمونه
۲هفته در یخچال و ۱ سال در دمای ۲۰-
نتایج منفی نرمال در نظر گرفته می‌شوند، اما برای آنتی‌بادی‌های خاص، مقادیر خاصی تعریف شده‌اند که نشان‌دهنده وجود یا عدم بیماری هستند مثلاً برای آنتی‌بادی ضد کانال کلسیم نوع P/Q، مقدار کمتر از 24.5 pmol/L منفی در نظر گرفته می‌شود
روش‌های نیمه‌کمی مبتنی بر سلول (Cell-Based Indirect Fluorescent Antibody)، ایمونوبلات کیفی (Qualitative Immunoblot)، رادیوایمونوآسی کمی (Quantitative Radioimmunoassay, RIA)، و آزمایش ایمونوانزیمی نیمه‌کمی (Semi-Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA)​​.
آزمایش پانل نورولوژی، مجموعه‌ای از آزمایش‌ها برای ارزیابی بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی مرکزی و محیطی است. این آزمایش‌ها به صورت اختصاصی برای تشخیص بیماری‌های خودایمنی نورولوژیک، همچون انسفالیت خودایمنی، سندرم‌های پارانئوپلاستیک، و اختلالات حرکتی خودایمنی انجام می‌شوند. آزمایش‌های اختصاصی برای تشخیص وجود آنتی‌بادی‌های خاص در سرم یا مایع مغزی-نخاعی (CSF) طراحی شده‌اند.