آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Neurotransmitters Panel
Neuro Meta Panel
آزمایش پنل نوروترانسمیترها، Neurotransmitters Disorders Panel
ادرار 24 ساعته
مولکولی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
محدوده‌های نرمال برای نوروترانسمیترها می‌تواند بر اساس جنسیت، سن و سایر عوامل فردی متفاوت باشد.
روش‌های بیوشیمیایی و اندازه‌گیری مستقیم مولکول‌های نوروترانسمیتر در ادرار شامل کروماتوگرافی، اسپکترومتری جرمی، یا تکنیک‌های آنالیز مشابه باشد. این روش‌ها دقت بالایی در تعیین مقدار نوروترانسمیترها و متابولیت‌های مرتبط با آن‌ها دارند.
تست پنل نوروترانسمیترها، آزمایشی جامع است که برای ارزیابی مقدار نوروترانسمیترها و مسیرهای آنها در بدن طراحی شده است. این آزمایش شامل اندازه‌گیری مقدار PEA، دوپامین، نوراپی نفرین، اپی نفرین، سروتونین، گلوتامات، GABA، گلیسین، هیستامین، تائورین و پیش‌سازها و متابولیت‌های نوروترانسمیترها می‌شود​​ و می‌تواند در مواردی همچون افسردگی، اضطراب، ADHD، اختلال دوقطبی، فیبرومیالژی، بی‌خوابی، مشکلات وزنی، نقص عملکرد هورمونی و آدرنال، کاهش حافظه و میگرن توصیه شود.