آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pap smear test
آزمایش تست پاپانیکولائو (Papanicolaou test)
سلول‌های دهانه رحم
تعداد کافی سلول‌های دهانه رحم
پاتولوژی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای محیط
پرهیز از مقاربت جنسی برای ۳روز،پرهیز از مصرف کرم های واژینال از چند روز
نمونه‌هایی که به درستی جمع‌آوری نشده‌اند، حاوی تعداد کافی سلول نیستند، یا در شرایط نامناسب نگهداری شده‌اند
نتایج نرمال آزمایش پاپ اسمیر نشان‌دهنده‌ی عدم وجود سلول‌های غیرعادی یا پیش‌سرطانی در دهانه رحم هستند.
تکنیک‌های سیتولوژی، میکروسکوپی و گاهی با استفاده از سیستم‌های اتوماتیک آنالیز می‌شوند. تکنیک‌های سیتولوژیک شامل رنگ‌آمیزی و بررسی دقیق سلول‌ها زیر میکروسکوپ برای تشخیص تغییرات غیرطبیعی یا پیش‌سرطانی است. این تکنیک‌ها اغلب به دقت بالایی نیاز دارند و به تخصص پاتولوژیست‌ها وابسته هستند.
آزمایش پاپ اسمیر، یک روش غربالگری برای تشخیص سرطان دهانه رحم در زنان است. این آزمایش با نمونه گیری از سلول‌های دهانه رحم که قسمت پایینی و باریک رحم است و بالای واژن قرار دارد، انجام می‌شود.