آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Parvovirus B19 IgG/IgM Test
آزمایش پاروو ویروس IgG/IgM
پلاسما یا سرم
ایمونولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
بیمار ناشتا باشد. پرهیز از استرس و ناراحتی
نمونه‌هایی که حجم کافی ندارند، همولیز شده‌اند یا آلوده هستند
تا ۱ هفته در دمای اتاق ،مدت طولانی تر در ۲۰-
005030-200 برای RT/PCR کیفی
IgG منفی: نشان‌دهنده عدم عفونت. IgM منفی: نشان‌دهنده عدم عفونت جدید. IgG مثبت و IgM مثبت: نشان‌دهنده عفونت فعال یا جدید با پاروو ویروس.
تکنیک مورد استفاده برای انجام این آزمایش، Enzyme Immunoassay (EIA) یا روش ایمنی‌سنجی آنزیمی و یا الایزا و یا RT/PCR کیفی است
این آزمایش برای زنان باردار که علائم شبه آنفولانزا دارند یا در معرض فردی با عفونت پاروو ویروس B19 قرار گرفته‌اند، برای تشخیص عفونت فعال یا گذشته یا افراد دچار کم‌خونی حاد یا مزمن یا درد مفاصل که ناشی از عفونت پاروو ویروس B19 باشد، انجام میشود.