آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Phenylalanine Test
تست اندازه‌گیری کمی فنیل آلانین
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
به صورت منجمد
بیمار برای مدت زمان حداقل چهار ساعت ناشتا باشد (به ویژه برای نوزادان).
همولیز شدید، لیپمی، ایکتریک
۱روز در دمای۸-۲درجه،مدت طولانی تر در ۲۰-
محدوده نرمال فنیل آلانین در پلاسما معمولاً بین 42 تا 95 میکرومول بر لیتر (μmol/L) یا 4.20 تا 950 میکرومول بر دسی لیتر (μmol/dL) است.
HPLC(کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا): این روش که نوعی کروماتوگرافی است، مخصوصاً برای تشخیص و کنترل بیماری فنیل کتونوری (PKU) کاربرد دارد.
تست فنیل آلانین در پلاسما، آزمایشی مهم برای تشخیص و کنترل بیماری‌های متابولیک مانند فنیل کتونوری و تیروزینمیا است. این آزمایش مخصوصاً برای بررسی اثربخشی رژیم غذایی بیماران مبتلا به هایپرفنیل آلانینمی (Hyperphenylalaninemia) تجویز می‌شود.