آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

PKU Panel Test
آزمایش پانل PKU
خون کامل
هورمون شناسی
آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای ۸-۲درجه
شرایط خاصی ندارد
هموایز، کدورت ،لیمپیک
۳روز در ۸-۲درجه ،مدت طولانی تر در ۲۰-
محدوده طبیعی سطح فنیل آلانین در خون برای کودکان زیر ۱۲ سال بین ۱۲۰ تا ۳۶۰ میکرومول بر لیتر و برای افراد بالای ۱۲ سال بین ۱۲۰ تا ۶۰۰ میکرومول بر لیتر است​
روش‌های مختلفی برای انجام این آزمایش وجود دارد، مانند Guthrie bacterial inhibition assay، automated fluorometric assay، و tandem mass spectrometry​​.
این آزمایش معمولاً برای غربالگری نوزادان به منظور تشخیص بیماری فنیل کتونوری انجام می‌شود. PKU یک بیماری ژنتیکی است که در آن بدن قادر به تجزیه آمینواسید فنیل آلانین (Phenylalanine) نیست که باعث انباشته شدن سموم در بدن شده و در صورت عدم درمان، موجب آسیب جدی مغز و سایر اندام‌ها می‌شود.