آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pleural Fluid (smear & Culture) Test
Pleural Effusion, Thoracenthesis or Pleural fluidEmpyema fluid analysis
مایع پلور
میکروبیولوژی،بیوشیمی،پاتولوژی
فورا باید آزمایش انجام شود
پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک
000635-300 برای آزمايش کشت بی‌هوازی
هیچ باکتری یا قارچی در نمونه آزمایش دیده نشود
کشت در محیط بی‌هوازی
این آزمایش برای تشخیص عفونت یا فهمیدن علت تجمع مایع در این فضا انجام می‌شود. فضای پلور، فضایی بین پوشش خارجی ریه‌ها (پلورا) و دیواره سینه است. جمع‌شدگی مایع در این فضا، با نام افیوژن پلور (Pleural Effusion) شناخته می‌شود. پزشک ممکن است این آزمایش را در صورت وجود نشانه‌های خاصی از عفونت یا اگر رادیوگرافی یا اسکن سی‌تی قفسه سینه نشان دهد که مایع زیادی در اطراف ریه‌ها وجود دارد، تجویز کند. نتایج غیرطبیعی ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد: امپیما (تجمع چرک در فضای پلور)، آبسه ریه (تجمع چرک در یک ریه)، ذات‌الریه (Pneumonia) یا سل (Tuberculosis).