آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Pneumocystis carinii pneumonia test
مایع برونکوآلوئولار یا نمونه‌های بافتی گرفته شده از ریه‌ها
مولکولی
معمولا آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نمونه گیری باید در محیطی استریل انجام و موارد ایمنی رعایت شود.
همولیز، هپارینه، آلودگی
۶ساعت در دمای اتاق، ۳روز در دمای ۸-۲درجه,۳ماه در فریزر
7388000 - DNA Extraction-6535500
عدم وجود P. Carinii
PCR: یک روش قدرتمند و حساس است که امکان تشخیص و تکثیر DNA خاص این انگل در نمونه‌های جمع‌آوری شده را فراهم می‌کند.
آزمایش P. Carinii مربوط به تشخیص بیماری پنوموسیستیس کارینیی است که یک عفونت فرصت طلب بوده و بیشتر در افرادی که سیستم ایمنی آنها ضعیف شده، مانند بیماران مبتلا به HIV، دیده می‌شود. آزمایش معمولاً زمانی انجام می‌شود که علائمی همچون سرفه، تب و تنگی نفس در فردی با سیستم ایمنی ضعیف مشاهده شود.