آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Porphyrins Profile Test
Porphyrins profile
آزمایش پروفایل پورفیرین‌ها
ادرار 24 ساعته
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
قبل از انجام آزمایش، باید برای 12 تا 14 ساعت ناشتا بود
قرار دادن نمونه در معرض نور، آلودگی
۱هفته در ۸-۲درجه ،مدت طولانی تر در ۲۰-
056970-700 برای اندازه گيري کمّي پورفيرين در ادرار 24 ساعته
سطح کوپروپورفیرین در ادرار نباید بیشتر از 2 میکروگرم بر دسی‌لیتر (یا کمتر از 30 نانومول بر لیتر) باشد. سطح پروتوپورفیرین در ادرار باید بین 16 تا 60 میکروگرم بر دسی‌لیتر (یا 0.28 تا 1.07 میکرومول بر لیتر) قرار گیرد. سطح یروپورفیرین باید کمتر از 2 میکروگرم بر دسی‌لیتر (یا کمتر از 2.4 نانومول بر لیتر) باشد.
روش‌های رایج شامل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، طیف‌سنجی جرمی (MS) یا ترکیبی از این دو است.
تست پروفایل پورفیرین‌ها یک روش تشخیصی است که برای بررسی اختلالات مرتبط با پورفیریا و سایر بیماری‌ها انجام می‌شود. در این آزمایش، مقدار پورفیرین‌های مختلف در بدن، مانند یوروپورفیرین، کوپروپورفیرین و پروتوپورفیرین اندازه‌گیری می‌شود. پورفیرین‌ها ترکیبات شیمیایی هستند که نقش مهمی در ساختار هموگلوبین و برخی آنزیم‌ها داشته و در فرآیندهای بیولوژیکی مانند انتقال اکسیژن نقش دارند. این آزمایش بر روی نمونه‌های خون نیز قابل انجام است