آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Postcoital Test
Sims test, Huhner test, or Sims–Huhner test
مخاط دهانه رحم که در عرض 8 ساعت پس از مقاربت جمع آوری شده
اسلاید
متفرقه
بلافاصله بعد از نمونه برداری حداکثر تا 5دقیقه لام های مربوط به حرکت و تعداد اسپرم بررسی شود
در دمای محیط
زمان جمع آوری نمونه بسیار مهم است، معمولاً 2 تا 12 ساعت پس از مقاربت. پرهیز از مقاربت یا خودارضایی به مدت 48 ساعت قبل از آزمایش و عدم استفاده از روان کننده ها، داروها یا شست و شو واژن به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش
زمان نامناسب جمع آوری نسبت به تخمک گذاری، آلودگی نمونه، وجود عفونت دهانه رحم، یا انتقال نادرست که یکپارچگی نمونه را به خطر می اندازد.
بعد از انجام قابل بایگانی نیست
نتیجه نرمال: وجود اسپرم متحرک را در نمونه نشان می دهد. تعداد اسپرم های متحرک در هر میدان توان بالا باید بین 10 تا 50 عدد باشد تا نتیجه طبیعی باشد.
ماکروسکوپی و میکروسکوپی: آزمایش پس از مقاربت نزدیک به تخمک گذاری زمانی که مخاط دهانه رحم فراوان است برنامه ریزی می شود. از زوج درخواست می شود که ترجیحاً در ساعات اولیه صبح رابطه جنسی داشته باشند. چند ساعت بعد (معمولاً دو ساعت) زن توسط پزشک معاینه می شود. مخاط کانال دهانه رحم آسپیره و روی یک لام شیشه‌ای پخش و از فونیکس خلفی به عنوان کنترل استفاده می‌شود. وجود 50-10 اسپرم متحرک در هر میدان توان بالا طبیعی است. این آزمایش تحرک اسپرم و تعامل آنها با مخاط دهانه رحم را ارزیابی می کند.
برای ارزیابی ناباروری از تست پس از مقاربت استفاده می شود. این آزمایش تعامل بین اسپرم و مخاط دهانه رحم را بررسی می‌کند، بقای اسپرم را در مخاط دهانه رحم و مهاجرت آنها به دستگاه تناسلی زنانه را ارزیابی می‌کند. این تست اغلب بخشی از آزمایش‌ها در زمان بروز مشکلات ناباروری است و برای بررسی تداخل مخاطی دهانه رحم و اسپرم انجام می شود. همچنین در ارزیابی استروئیدهای ضد بارداری مختلف که ممکن است بر ترشح دهانه رحم تأثیر بگذارند، مهم است.