آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Potassium test
سرم و ادرار
بیوشیمی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
۱ روز در ۸-۲درجه،مدت طولانی تر در ۲۰-
002823-300 برای سرم و پلاسما و 021476-702 برای ادرار ۲۴ ساعته
میزان طبیعی پتاسیم در خون بین 3.5 تا 5.5 میلی‌اکی‌والان بر لیتر (mEq/L) است.
آنالیز شیمیایی خون به وسیله Ion-Selective Electrode Spectrophotometry
آزمایش پتاسیم برای بررسی مقدارپتاسیم در خون انجام می‌شود. پتاسیم یک الکترولیت است که برای عملکرد صحیح عضلات و اعصاب ضروری است. این آزمایش برای تشخیص یا بررسی بیماری‌های مرتبط با مقدار غیرطبیعی پتاسیم مانند بیماری کلیه، فشار خون بالا، و بیماری‌های قلبی انجام شود.