آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

progesterone test
پروژسترون
serum progesterone test
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
نیاز به ناشتایی ندارد، عدم مصرف داروهایی مثل استروژن ،پروژسترون و کلومیفن اجتناب شود
همولیز،ذوب و فریز کردن مکرر نمونه
۸ساعت در دمای اتاق ،یک هفته در دمای یخچال ،مدت طولانی تر در ۲۰-
محدوده طبیعی مقدار پروژسترون بر اساس مراحل چرخه قاعدگی، بارداری یا یائسگی متفاوت است. در مرحله فولیکولی چرخه قاعدگی، مقدار طبیعی کمتر از یک نانوگرم در میلی لیتر است. در اواسط سیکل یا مرحله تخمک گذاری، می تواند بین 5 تا 20 نانوگرم در میلی لیتر باشد. در فاز لوتئال، معمولاً بین 2 تا 25 نانوگرم در میلی لیتر است. در طول بارداری، می تواند بسیار بالاتر باشد،مخصوصاً در سه ماهه اول، از ۱۱ تا ۹۰ نانوگرم در میلی لیتر یا بیشتر.
متداول‌ترین روشی که برای سنجش مقدار پروژسترون در خون استفاده می‌شود، روش‌های ایمونواسی، همچون الایزا یا رادیوایمونواسی (RIA) هستند. در این روش‌ها واکنش آنتی ژن-آنتی بادی برای سنجش غلظت پروژسترون تشکیل می‌گردد.
آزمایش پروژسترون سرم مقدار این هورمون را در خون اندازه گیری می کند. پروژسترون یک هورمون مهم بری چرخه قاعدگی و بارداری است. این آزمایش در موارد زیر انجام می‌شود: برای بررسی تخمک گذاری و تشخیص مشکلات ناباروری. برای بررسی بارداری های پرخطر. برای بررسی حاملگی خارج از رحم یا ناموفق. برای بررسی سلامت تخمدان ها و جفت در دوران بارداری. برای تشخیص و بررسی اختلالات غدد فوق کلیوی یا کیست تخمدان.