آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Prolactin Test
آزمایش پرولاکتین
هورمون شناسی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریزر
۲تا ۳ساعت از زمان خواب گذشته باشد. در ۱۲ساعت قبل از آزمایش فعالیت بدنی محدود شود.نیم ساعت قبل از آزمایش بیمار استراحت کند.یک روز قبل از آزمایش پرهیز از تحریکات سینه،پرهیز از مصرف بعضی داروها مثل مورفین ،متیل دوپا
همولیز،لیپمیک،ایکتریک. اگر موارد گفته شده در شرایط نمونه گیری رعایت نشود
محدوده نرمال: مردان: کمتر از ۲۰ ng/mL زنان غیر باردار: کمتر از ۲۵ ng/mL زنان باردار: ۸۰ تا ۴۰۰ ng/mL
معمولاً با روش‌های ایمونواسی مانند الایزا یا ایمونوفلورسنس انجام می‌شود که حساسیت بالایی در تشخیص پرولاکتین دارند.
آزمایش پرولاکتین به منظور سنجش میزان هورمون پرولاکتین در خون انجام می‌شود. این هورمون بیشتر توسط غده هیپوفیز تولید می‌شود و در تولید شیر در پستان‌ها نقش دارد. این آزمایش می‌تواند در مواردی مانند تشخیص علل ناباروری، عدم قاعدگی، ترشح شیر از پستان‌ها بدون دلیل مشخص (گالاکتوره)، و بررسی تومورهای هیپوفیزی مانند پرولاکتینوما انجام شود.