آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Protein C Activity Test
Pro C, PC, PC Activity, or PC Func
Functional Protein C assay
پلاسمای سیتراته 1:9
هماتولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریزر
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیپمیک،ایکتریک
تا ۴ساعت در دمای اتاق،تا ۱ماه در ۲۰-
محدوده نرمال فعالیت پروتئین C معمولاً بین 70 تا 140 درصد است.
روش Chromogenic (کروموژنیک) یکی از روش‌های متداول برای انجام تست فعالیت پروتئین C است. در این روش، از رنگ‌ها یا مواد شیمیایی خاصی استفاده می‌شود که با پروتئین C واکنش می‌دهند و باعث تغییر رنگ می‌شوند. این تغییر رنگ می‌تواند معیاری برای اندازه‌گیری فعالیت پروتئین C در نمونه خون است. روش کروموژنیک به دلیل دقت بالا و حساسیت خوبش کاربرد دارد، مخصوصاً در مواردی که روش‌های سنتی (clot-based) ممکن یا نتایج آن‌ها قابل اعتماد نیستند.
تست فعالیت پروتئین C، نوعی آزمایش خون تشخیصی است که فعالیت پروتئین C را بررسی می‌کند که یک پروتئین مهم در خون است که به تنظیم تشکیل لخته خون کمک می کند. این پروتئین برای تشخیص شرایطی که می تواند باعث افزایش خطر لخته شدن (ترومبوز) شود ، برای بررسی اثربخشی درمان بیماران دچار کمبود پروتئین C ، برای افراد دارای سابقه خانوادگی کمبود پروتئین C و برای بررسی درمان افرادی که کنسانتره پروتئین C مصرف می کنند، تجویز می شود.