آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Protein Total, Urine (Quantitative)
پروتئین ادرار 12 و24 ساعته، پروتئین ادرار رندم، پروتئین ادرار (کمی)
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در دمای اتاق،در یخچال یا فریز شده
فاکتورهایی مانند ورزش سنگین، عفونت‌های سیستم ادراری، استفاده از رنگ‌های کنتراست در برخی از تصویربرداری‌ها و برخی داروها می‌توانند نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار دهند.
آلودگی، نمونه‌های خونی، ناقص
تا یک هفته در دمای اتاق ،۲روز در ۸-۲درجه ،مدت طولانی تر در ۲۰-
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
میزان نرمال پروتئین در ادرار کمتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در روز و مقادیر بالاتر به معنای پروتئینوری (مقدار بالای پروتئین در ادرار) است
روش‌های مختلفی مانند روش‌های شیمیایی، توربیدیمتری و رنگ‌سنجی
آزمایش تعیین مقدار پروتئین در ادرار به منظور بررسی میزان پروتئین در نمونه ادرار انجام می‌شود. این آزمایش معمولاً برای ارزیابی عملکرد کلیه‌ها و تشخیص آسیب احتمالی کلیه‌ها توصیه می‌شود. میزان نرمال پروتئین در ادرار کمتر از ۱۵۰ میلی‌گرم در روز و مقادیر بالاتر به معنای پروتئینوری (مقدار بالای پروتئین در ادرار) است. در شرایط خاصی مانند بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های قلبی-عروقی، برخی بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس و سندرم گودپاسچر، نارسایی قلبی احتقانی، سرطان کلیه و مالتیپل میلوما، ممکن است میزان پروتئین در ادرار افزایش یابد.