آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Prothrombin time
پلاسمای سیتراته
حجم نمونه خون باید ۹۰ درصد ظرفیت لوله را پر کند، که معمولاً به حجمی حدود ۲.۷ میلی‌لیتر یا ۱.۸ میلی‌لیتر بسته به اندازه لوله می‌رسد
هماتولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریزر
شرایط خاصی ندارد
نمونه‌های لخته‌، همولیز شده، لوله‌هایی که کمتر از ۹۰ درصد پر شده‌اند
نمونه‌ها در دمای اتاق تا ۲۴ ساعت پایدار هستند
محدوده نرمال زمان انعقاد خون حدود ۱۰ تا ۱۳.۵ ثانیه است و برای INR (International Normalized Ratio)، مقدار نرمال برای افراد سالم ۰.۸ تا ۱.۱ است. برای افرادی که وارفارین مصرف می‌کنند، محدوده درمانی کلی INR بین ۲.۰ تا ۳.۰ است​​.
روش انجام شامل مخلوط کردن Reagent زمان پروترومبین حاوی ترومبوپلاستین و کلرید کلسیم با پلاسمای بیمار است و زمان لازم برای تشکیل لخته خون اندازه‌گیری می‌شود. این زمان به صورت فوتو-اپتیکی اندازه‌گیری می‌شود
آزمایش خونی است که برای ارزیابی سیستم انعقادی بدن به کار می‌رود. این آزمایش برای تشخیص و درمان برخی از اختلالات خونی، بیماری‌های کبدی برای بررسی درمان با داروهای ضدانعقادی مانند وارفارین همچنین، پیش از جراحی‌ها برای اطمینان از عملکرد صحیح فرآیند انعقاد خون، در صورت بروز علائم اختلالات خونریزی انجام می‌شود.