آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Protozoa Cyst Test
تست کیست پروتزوآ
به اندازه یک قاشق چایخوری
میکروبیولوژی
شرایط خاصی ندارد
نمونه مخلوط شده با ادرار، نمونه فریز شده
در صورت استفاده از فیکساتیوهایی مانند SAF یا PVA، نمونه‌ها باید در نسبت‌های مناسب با فیکساتیو مخلوط شوند (معمولاً یک حجم مدفوع به سه حجم فیکساتیو). نمونه‌های فیکس شده می‌توانند تا چند ماه نگهداری شوند.
عدم وجود کیست‌های پروتزوآ در نمونه
PCR و کوپروسکوپی (میکروسکوپی مدفوع): روش‌ متداول انجام این تست استفاده از فیکساتیو‌های مختلف مانند SAF (سدیم استات-اسید استیک-فرمالین)، و PVA اصلاح شده (پلی‌وینیل الکل) است. SAF برای تهیه غلظت و اسمیرهای دائمی مناسب است و عمر مفید طولانی دارد اما برای چسبیدن نمونه‌ها به اسلایدها به افزودنی نیاز دارد. فیکساتیو شودن برای حفظ کیست‌ها و تروفوزوئیت‌های پروتوزوآ مناسب است، اما برای غلظت کمتر مناسب است. PVA اصلاح شده برای ساخت اسمیرهای دائمی و رنگ‌آمیزی با تریکروم مناسب است، اما شاید کیفیت رنگ‌آمیزی و حفظ مورفولوژی ارگانیسم‌ها مطلوب نباشد.
تست کیست پروتوزوآ شامل شناسایی و آنالیز کیست‌های پروتوزوآ در نمونه‌های بیولوژیک است. این تست برای تشخیص بیماری‌هایی که توسط پروتوزوآ‌ها ایجاد می‌شوند، انجام می‌گردد.