آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

purified protein derivative skin Test
ناحیه کوچکی از پوست
متفرقه
شرایط خاصی ندارد
شرایط خاصی ندارد
شرایط خاصی ندارد
023151-400 برای آزمايش پوستي توبرکولوز
نتیجه نرمال آزمایش نشان دهنده این است که فرد تاکنون با باکتری‌های عامل سل آلوده نشده است. در این حالت، تورم در محل تزریق PPD وجود ندارد یا بسیار کم است. نتیجه غیرطبیعی (مثبت) به معنای آلودگی فرد به باکتری‌های عامل سل است و ممکن است نیاز به درمان برای کاهش خطر بازگشت بیماری وجود داشته باشد.
تمیز کردن پوست: ابتدا تکنسین یک ناحیه از پوست، معمولاً داخل ساعد را تمیز می‌کند. سپس مقدار کمی از مشتق پروتئین تصفیه شده (PPD) با یک سوزن کوچک زیر پوست تزریق می‌شود که باعث ایجاد یک برآمدگی یا ولت (حباب) در محل تزریق می‌شود که معمولاً در عرض چند ساعت به دلیل جذب مواد از بین می‌رود. بررسی واکنش پوست: پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت، باید مجدداً به پزشک مراجعه شود تا واکنش پوست در محل تزریق بررسی شود. این واکنش به صورت اندوراسیون (سفتی و برجستگی محلی در پوست) سنجیده می‌شود. تفسیر نتایج: اندازه و نوع واکنش پوستی (اندوراسیون) معیاری برای تشخیص وجود یا فقدان عفونت سل است.
این آزمایش روشی برای تشخیص عفونت پنهان یا خفته سل (Tuberculosis یا TB) است. این آزمایش با تزریق توبرکولین PPD در لایه سطحی پوست انجام می‌شود. پاسخ ایمنی به آنتی ژن PPD در این آزمایش مشاهده و بررسی می‌شود. معمولاً آزمایش PPD برای افرادی که ممکن است با فرد مبتلا به سل در تماس بوده‌اند، کادر درمان یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند (به دلیل داروها یا بیماری‌هایی مانند سرطان یا HIV/AIDS) انجام می‌شود.