آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Quad Marker
Quadruple Screening test, Quad screen, Maternal Serum Screen, AFP plus, AFP maternal, MSAFP, و 4-marker screen
هورمون شناسی
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بین هفته‌های ۱۶ تا ۱۸ انجام شود
همولیز ،لیمپیک،ایکتریک،نمونه ای که مکرراً ذوب و فریز گردد.
یک هفته در دمای ۸-۲درجه،تا یک ماه در ۲۰-
روش انجام آزمایش ایمونوکمی لومینومتریک (Immunochemiluminometric assay - ICMA) است.
آزمایش Quad Marker، یک آزمایش خون در دوران بارداری است که مقدار چهار ماده در خون زنان باردار را اندازه‌گیری می‌کند: Alpha fetoprotein (AFP)، Human chorionic gonadotropin (hCG)، Unconjugated Estriol (uE3)، و Inhibin A. این آزمایش به منظور ارزیابی خطر ابتلا به نواقص لوله‌ی عصبی مانند اسپاینا بیفیدا و اختلالات کروموزومی مانند سندروم داون (تریزومی ۲۱) و تریزومی ۱۸ انجام می‌شود. آزمایش معمولاً بین هفته‌های ۱۵ تا ۲۰ بارداری انجام می‌شود. نتایج دقیق‌تر معمولاً بین هفته‌های ۱۶ تا ۱۸ به دست می‌آیند. این آزمایش کاملاً ایمن است و خطری برای مادر یا جنین ندارد. نتایج آزمایش به همراه سن بارداری و سن مادر در یک فرمول قرار می‌گیرند تا احتمال ابتلا به سندروم داون یا تریزومی ۱۸ تخمین زده شود. میزان AFP برای ارزیابی خطر نواقص لوله‌ی عصبی اندازه‌گیری می‌شود. نتایج طبیعی (یا منفی) آزمایش به این معناست که خطر بالایی برای ابتلا به اختلالات مادرزادی وجود ندارد و آزمایش‌های ژنتیکی بیشتری انجام نخواهد شد. اما نتایج غیرطبیعی (یا مثبت) به این معنی است که نیاز به انجام آزمایش‌های بیشتر وجود دارد. دقت آزمایش Quad Marker برای تشخیص تریزومی ۱۸ حداقل ۷۰ درصد، برای نواقص لوله‌ی عصبی حدود ۸۵ درصد و برای سندروم داون، حدود ۸۱ درصد از نوزادان مبتلا است.