آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

R.A. Factor.RF latex
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد.
همولیز ،لیمپیک
نمونه در ۴درجه و ۲۰- به مدت ۱۴روز پایدار است.
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
آزمایش R.A. Factor (RF) با روش لاتکس:802104008 آزمایش فاکتور روماتوئید (RF) کمی:802105006
نتایج به این شکل تفسیر می‌شوند که اگلوتیناسیون نشان‌دهنده واکنش مثبت است. اگر آزمایش RA مثبت باشد، مقدار RF برابر با 8 IU/ml یا بالاتر خواهد بود. در صورت واکنش منفی (عدم اگلوتیناسیون) کمتر از 8 IU/ml است. در صورت مثبت بودن تست RF، رقت‌های متوالی از سرم آزمایش می‌شوند. بالاترین ضریب رقت سرم که نتیجه مثبت ایجاد می‌کند، تیتر خواهد بود. نتیجه منفی (طبیعی) به این معنی است که فاکتور روماتوئید کم است یا اصلاً در خون وجود ندارد. اما این به معنی رد کردن آرتریت روماتوئید یا بیماری‌های دیگر نیست. بسیاری از افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید فاکتور روماتوئید کمی در خون دارند یا اصلاً ندارند. اگرعلائم آرتریت روماتوئید وجود دارند، اما نتیجه آزمایش RF طبیعی باشد، پزشک آزمایش‌های بیشتری را برای تشخیص درخواست می‌دهد. نتیجه مثبت (غیرطبیعی) به این معنی است که مقدار زیادی از فاکتور روماتوئید در خون یافت شده است. این همیشه به این معنا نیست که فاکتور روماتوئید علت بروز علائم بیماری است، اما هرچه مقدار RF بالاتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بیمار به یکی از بیماری‌های مرتبط با فاکتورهای روماتوئید مبتلا است. شاید پزشک آزمایش‌های بیشتری را برای تعیین اینکه آیا بیمار به آرتریت روماتوئید یا یک بیماری خودایمنی دیگر مبتلا است، درخواست دهد.
این آزمایش به طور سنتی با تکنیک آگلوتیناسیون لاتکس انجام می‌شود اما نفلومتری کمی (quantitative nephelometry) نیز برای تشخیص فاکتور روماتوئید (RF) موثر است.
این آزمایش برای تشخیص بیماری خودایمنی آرتریت روماتوئید (RA) تجویز می‌شود. این بیماری مفاصل سینوویال (مفاصل دست‌ها، زانوها و پاها) و ندول‌های زیر پوستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فاکتور روماتوئید (RF) یک آنتی‌بادی علیه قسمت Fc IgG است و معمولاً در جمعیت عمومی (3-5٪ از جمعیت سالم) یافت نمی‌شود. این آزمایش برای تشخیص آرتریت روماتوئید و برخی دیگر از بیماری‌ها همچون سندروم شوگرن، لوپوس، اسکلروز سیستمیک، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، هپاتیت C، سل، و اندوکاردیت تجویز می‌شود.آزمایش RF به تنهایی نمی‌تواند هیچ بیماری را تشخیص دهد. برای تشخیص، پزشک نتایج آزمایش‌های دیگر را همراه با علائم و سوابق بیماری بیمار بررسی می‌کند.