آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

RDW-SD
Red Cell Distribution Width - Standard Deviation
whole blood EDTA
هماتولوژی
معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
تا ۵ساعت در دمای اتاق ،در یخچال
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لخته شده،فریز شده
۱۲ساعت در دمای اتاق ،،۲هفته در دمای ۸-۲درجه
محدوده نرمال RDW-SD در بزرگسالان معمولاً بین 14.5% تا 18% برای آنیزوسیتوز خفیف، 18% تا 26% برای آنیزوسیتوز متوسط، و بیشتر از 26% برای آنیزوسیتوز شدید است.
برای انجام آزمایش از دستگاه‌های آنالیزور خون برای اندازه‌گیری اندازه گلبول‌های قرمز و محاسبه پهنای توزیع گلبول‌های قرمز به کمک ضریب تغییرات در جمعیت گلبول‌های قرمز استفاده می‌شود.
این آزمایش تغییرات اندازه گلبول‌های قرمز خون را اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً بخشی از آزمایش CBC است و در موارد زیر انجام می‌گردد: تشخیص آنمی: برای بررسی و تشخیص انواع آنمی، مانند آنمی ناشی از کمبود آهن، فولات، و ویتامین B12. بیماری‌های مزمن: در بررسی بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های کبدی، قلبی، دیابت، و بیماری‌های کلیوی. نقایص تغذیه‌ای: برای تشخیص کمبودهای تغذیه‌ای مانند کمبود آهن، فولات، و ویتامین B12. بیماری‌های التهابی: در بررسی بیماری‌های التهابی و برخی اختلالات خودایمنی. اختلالات مغز استخوان: در بررسی برخی اختلالات مغز استخوان. سابقه خانوادگی اختلالات خونی: در افراد با سابقه خانوادگی بیماری‌های خونی مانند آنمی داسی‌شکل و تالاسمی. RDW-SD بالا: نشان‌دهنده تنوع زیاد در اندازه گلبول‌های قرمز است. می‌تواند نشانه‌ای از آنمی، کمبودهای تغذیه‌ای، التهاب، یا اختلالات مغز استخوان باشد. RDW-SD پایین: کمتر رایج است و معمولاً نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.