آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Renal Calculi Analysis
Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis
سنگ های منشأ گرفته از مثانه،کلیه ،پروستات و مجاری ادراری
نمونه سنگ خشک شده به اندازه دانه نخود
ایمونولوژی
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
در دمای اتاق
نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده و عاری از خون یا بافت یاشد.در صورت لزوم ادرار را فیلتر کرده و سنگریزه ها را بازیافت کنید.
نمونه حاوی بافت یا خون .ارسال نمونه در ظروف کثیف و مرطوب
نمونه‌های سنگ کلیه باید در دمای محیط نگهداری شوند و تا یک سال پایدار هستند، چه در دمای اتاق، چه در یخچال یا فریزر​​.
وجود سنگ به خودی خود نرمال نیست.
بررسی فیزیکی: این شامل توصیف شکل، اندازه‌گیری وزن و اندازه، و توجه به رنگ، ظاهر سطح و ساختار سنگ است​​. آنالیز شیمیایی: آنالیز شیمیایی سنگ کلیه برای تعیین ترکیب دقیق آن انجام می‌شود که می‌تواند شامل بررسی مواد معدنی و شیمیایی مختلفی باشد که سنگ را تشکیل می‌دهند. تصویربرداری: گاهی برای آنالیز سنگ‌های کلیه، از تکنیک‌های تصویربرداری مانند اشعه ایکس استفاده می‌شود تا ویژگی‌های سنگ‌ها مانند اندازه و موقعیت آنها در دستگاه ادراری تعیین شود. کریستالوگرافی: برای تعیین ساختار دقیق کریستال‌های سنگ کلیه استفاده می‌شود. آنالیز شیمیایی محلول: آنالیز محلول‌های شیمیایی که سنگ‌ها در آنها حل شده‌اند، برای تعیین عناصر و ترکیبات مختلفی که ممکن است در تشکیل سنگ نقش داشته باشند، انجام می‌شود.
آزمایش آنالیز سنگ کلیه، برای کنترل بیماران دچار سنگ کلیه تکراری انجام می‌گیرد. این آزمایش به بررسی ترکیب سنگ کلیه می‌پردازد و اطلاعات مفیدی برای درمان بیماران که مکرراً دچار سنگ می‌شوند، ارائه می‌دهد. حدود ۸۰٪ از سنگ‌های کلیه از اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم یا ترکیبی از هر دو ساخته شده‌اند. حدود ۱۰ تا ۱۵٪ از سنگ‌های کلیه از مگنزیم آمونیوم فسفات (استروویت) ساخته شده‌اند. حدود ۵ تا ۱۰٪ از سنگ‌های کلیه از اسید اوریک ساخته شده‌اند. کمتر از ۱٪ از سنگ‌های کلیه از یک ماده شیمیایی به نام سیستین ساخته شده‌اند​​. دانستن ترکیب سنگ کلیه به پزشکان کمک می‌کند تا روش درمان مناسبی را انتخاب کنند. مثلاً درمان سنگ‌های اورات با افزایش قلیاییت ادرار و درمان سنگ‌های کلسیم اگزالات با افزایش مصرف مایعات و کاهش کلسیم روزانه توصیه می‌شود​.