آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Respiratory Panel Test
پانل ویروسی تنفسی (RVP)
نازوفارنکس
به اندازه سواب
ایمونولوژی
بلافاصله آزمایش انجام شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیپمیک،ایکتریک
040987-000 برای RSV RNA ، برای Hantavirus RNA دستگاه تنفسي تحتاني، 088197-900 برای MERS-CoV RNA / نازوفارنکس ، 040988-800 برای RSV RNA کیفی.
فقدان این پاتوژن‌ها
PCR: برای تشخیص کیفی DNA یا RNA پاتوژن ها. این روش می‌تواند 22 عامل بیماری‌زا (باکتری و ویروس) را در حدود یک ساعت شناسایی کند.
تست پانل تنفسی، برای تشخیص سریع عفونت های تنفسی استفاده می شود. این آزمایش طیف وسیعی از عفونت‌های ناشی از پاتوژن‌های مختلف از جمله آدنوویروس، سروتیپ‌های مختلف کروناویروس (از جمله SARS-CoV-2، مسبب کووید-19)، متاپنوموویروس انسانی، راینوویروس/انتروویروس انسانی، آنفولانزای A و B، ویروس پاراآنفلوآنزا، ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV)، بوردتلا سیاه سرفه، بوردتلا پاراپرتوسیس، کلامیدیا پنومونی و مایکوپلاسما پنومونی را تشخیص می‌دهد.