آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Right Eye Discharge C&S
Eye Culture and Sensitivity, کشت و رنگ آمیزی ترشحات چشم
چند میلی‌لیتر
میکروبیولوژی
در کوتاه ترین زمان ممکن در دمای اتاق
عدم مصرف آنتی بیوتیک
نمونه‌های آلوده به مواد خارجی. نمونه‌های قدیمی یا خشک شده. نمونه‌هایی که در شرایط نامناسب حمل یا نگهداری شده‌اند
معمولاً در دمای اتاق یا سردتر
نمونه ترشحات چشمی با استفاده از یک پد استریل یا میکروتیپ (microtip) انجام می‌شود. باید مراقب بود که نمونه از منطقه مبتلا و بدون آلودگی جانبی جمع‌آوری شود. کشت و بررسی مسقیم: کشت میکروبی: نمونه بر روی محیط‌های کشت خاص پخش می‌شود تا رشد میکروب‌ها تسهیل شود. آزمایش حساسیت: برای تعیین حساسیت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف، آزمایش‌های حساسیت انجام می‌شود.
این آزمایش برای تشخیص عفونت‌های چشمی و تعیین حساسیت میکروب‌های موجود به آنتی‌بیوتیک‌ها انجام می‌شود. این آزمایش در مواردی مانند التهاب چشم، ترشحات چشمی غیرعادی، و عفونت‌های چشمی انجام می‌گیرد.