آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
آزمایش سرطان تخمدان
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
یخچال یا فریزر
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک،نمونه که در حرارت بالا قرار گرفته باشد
۲روز در دمای ۸-۲درجه ،سه ماه در دمای ۲۰-
محدوده‌های نرمال برای CA-125 و HE4 می‌توانند متفاوت باشند و بستگی به آزمایشگاه و کیت‌های آزمایشی مورد استفاده دارند.
برای اندازه‌گیری سطوح CA-125 و HE4، از تکنیک‌های ایمونواسی (Immunoassay) استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها معمولاً شامل ELISA یا تکنیک‌های مشابه هستند.
آزمایش ROMA برای ارزیابی خطر سرطان تخمدان در زنان با توده‌های لگنی مشکوک به کار می‌رود. این آزمایش با اندازه‌گیری دو نوع مارکر تومور در خون انجام می‌شود: CA-125 (Cancer Antigen 125) و HE4 (Human Epididymis Protein 4). سپس، این داده‌ها با استفاده از یک الگوریتم خاص ترکیب می‌شوند تا خطر ابتلا به سرطان تخمدان را تعیین کنند.