آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Rubella Antibody (IgM، IgG)
Rubella(IgM، IgG)
Rubella Titer, Rubella Antibody Test, آزمایش آنتی‌بادی روبلا, Rubella Serology
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیمپیک،ذوب و فریز مکررنمونه،قرار دادن در حرارت بالا
یک هفته در دمای ۸-۲درجه،۱۴روز در دمای ۲۰-
پذیرش اورژانسی ندارد
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
IgM: منفی (عدم حضور آنتی‌بادی‌های IgM نشان‌دهنده عدم وجود عفونت فعلی) IgG: مثبت (وجود آنتی‌بادی‌های IgG نشان‌دهنده ایمنی یا عفونت قبلی)
آزمایش‌های سرولوژیک مانند ELISA یا آزمایش‌های مبتنی بر فلوئورسانس برای تشخیص IgM، IgGعلیه ویروس روبلا استفاده می‌شوند.
آزمایش آنتی‌بادی روبلا (IgM، IgG) آزمایشی است که برای بررسی وجود آنتی‌بادی‌های ایمونوگلوبولین G (IgM، IgG), M علیه ویروس روبلا در خون انجام می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها معمولاً پس از عفونت با ویروس روبلا یا دریافت واکسن روبلا تولید می‌شوند. دلایل انجام آزمایش: بررسی واکنش ایمنی پس از واکسیناسیون بررسی ایمنی در برابر روبلا، مخصوصاً در زنان باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند تشخیص عفونت‌های اخیر یا گذشته روبلا