آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Rubella Antibody (IgG)
Rubella Titer, Rubella Antibody Test, آزمایش آنتی‌بادی روبلا
ایمونولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز ،لیمپیک،ذوب و فریز مکررنمونه،قرار دادن در حرارت بالا
یک هفته در دمای ۸-۲درجه،۱۴روز در دمای ۲۰-
آزمایش‌های سرولوژیک مانند ELISA یا آزمایش‌های مبتنی بر فلوئورسانس برای تشخیص IgG علیه ویروس روبلا استفاده می‌شوند.
آزمایش آنتی‌بادی روبلا (IgG) آزمایشی است که برای بررسی وجود آنتی‌بادی‌های ایمونوگلوبولین G (IgG) علیه ویروس روبلا در خون انجام می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها معمولاً پس از عفونت با ویروس روبلا یا دریافت واکسن روبلا تولید می‌شوند. دلایل انجام آزمایش: بررسی واکنش ایمنی پس از واکسیناسیون بررسی ایمنی در برابر روبلا، مخصوصاً در زنان باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند تشخیص عفونت‌های اخیر یا گذشته روبلا