آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Semen Analysis
آزمایش آنالیز مایع سمینال، اسپرموگرام
مایع منی
تمام حجم نمونه باید در ظرف مربوطه ریخته شود
اسپرموگرام
آزمایش باید بلافاصله انجام شود
در دمای اتاق (۲۰-۲۸ درجه سلسیوس) باشد
برای آمادگی برای انجام آزمایش آنالیز مایع منی به منظور بررسی باروری، باید از فعالیت جنسی، از جمله رابطه جنسی و استمنا، به مدت دو تا پنج روز خودداری شود تا تعداد اسپرم‌ها در بالاترین مقدار خود باشند. در مورد آزمایش پس از وازکتومی، این آزمایش معمولاً 8 تا 12 هفته پس از وازکتومی انجام می‌شود.
نمونه‌ای که با تاخیر داده شود. نمونه‌ای که کمتر یا بیشتر از ۲ تا ۵ روز پرهیز گرفته شده باشد. آلودگی.
تا زمان انجام آزمایش باید در دمای اتاق (۲۰-۲۸ درجه سلسیوس) باشد.
804400-000 به صورت دستی و054231-600 با دستگاه اتوماتیک
حجم: بیشتر یا مساوی ۱.۵ میلی‌لیتر. pH: بیشتر یا مساوی ۷.۲. تحرک: بیشتر یا مساوی ۶.۰ x ۱۰^۶ در هر میلی‌لیتر. تعداد اسپرم: بیشتر یا مساوی ۱۵.۰ x ۱۰^۶ در هر میلی‌لیتر. تحرک: بیشتر یا مساوی ۴۰٪. Grade: بیشتر یا مساوی ۲.۵: این معیار برای ارزیابی کیفیت حرکت اسپرم‌ها استفاده می‌شود. درجه‌بندی اسپرم بر اساس سرعت و الگوی حرکت آنها انجام می‌شود. اسپرم‌های با گرید بالاتر نشان‌دهنده تحرک بهتر و احتمال بیشتر برای باروری هستند. تحرک در هر انزال: بیشتر یا مساوی ۹.۰ x ۱۰^۶. ویسکوزیته: بیشتر یا مساوی ۳.۰. آگلوتیناسیون: بیشتر یا مساوی ۳.۰. زنده مانی: بیشتر یا مساوی ۵۸٪ اسپرم زنده. فروکتوز: مثبت: اندازه‌گیری میزان فروکتوز در منی به ارزیابی عملکرد غدد جنسی و سلامت اسپرم کمک می‌کند. مقدار نرمال فروکتوز نشان‌دهنده تولید مناسب اسپرم و سلامت کلی دستگاه تناسلی مردان است.
روش انجام آزمایش به این صورت است که فرد با استمنا نمونه منی تولید می‌کند. از آنجایی که تعداد اسپرم‌ها هر روز متفاوت است، ممکن است به بیش از یک نمونه نیاز باشد که باید با فاصله چند هفته از هم گرفته شوند. جمع آوری نمونه در یک اتاق خصوصی و راحت در آزمایشگاه انجام می‌شود. تکنیک‌های استفاده شده در آزمایش آنالیز منی عبارتند از: میکروسکوپی: نمونه‌های منی زیر میکروسکوپ بررسی می‌شوند تا تعداد اسپرم‌ها، تحرک و شکل (مورفولوژی) اسپرم‌ها ارزیابی شوند. این روش، روش اصلی بررسی کیفیت اسپرم است​​. تعیین pH: مقدار pH منی بررسی می‌شود تا مشخص شود که آیا منی بیش از حد اسیدی است یا خیر که می‌تواند بر سلامت اسپرم‌ها تأثیر بگذارد. اندازه‌گیری حجم: مقدار منی در نمونه (به میلی‌لیتر) اندازه‌گیری می‌شود. بررسی تراکم اسپرم: تعداد اسپرم‌ها در هر میلی‌لیتر منی اندازه‌گیری می‌شود. تست زنده مانی: درصد اسپرم‌های زنده در نمونه ارزیابی می‌شود. بررسی گلبول‌های سفید: برای تشخیص عفونت یا التهاب. آنالیز اسپرم با دستگاه اتوماتیک نیز انجام می‌شود.
آنالیز منی آزمایشی است که حجم و کیفیت اسپرم یک مرد را بررسی می‌کند و یکی از اولین گام‌ها برای تشخیص مشکلات باروری مردان است. علاوه بر این، این آزمایش نشان می‌دهد که آیا وازکتومی (عمل جراحی قطع ارتباط بین بیضه‌ها و پروستات) موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. آزمایش منی شامل جمع‌آوری نمونه منی و ارزیابی آن در آزمایشگاه است و چیزهایی مانند تعداد اسپرم، فعالیت (تحرک) و شکل (مورفولوژی) اسپرم‌ها را ارزیابی می‌کند. معمولا این آزمایش برای موارد زیر انجام می‌شود: ناباروری مردان: در صورتی که زوجی در باروری مشکل داشته باشند، می‌تواند به دلیل ناهنجاری در اسپرم موجود در مایع منی باشد. بررسی عمل وازکتومی: برای تعیین موفقیت‌آمیز بودن عمل وازکتومی.