آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Semen Culture & Sensitivity
آزمایش کشت و حساسیت منی
مایع منی
تمام حجم نمونه باید در ظرف مربوطه ریخته شود
میکروبیولوژی
آزمایش باید بلافاصله انجام شود
در دمای اتاق (۲۰-۲۸ درجه سلسیوس) باشد
پرهیز از مصرف آنتی‌بیوتیک. باید از فعالیت جنسی، از جمله رابطه جنسی و استمنا، به مدت دو تا پنج روز خودداری شود.
نمونه‌ای که با تاخیر داده شود. نمونه‌ای که کمتر یا بیشتر از ۲ تا ۵ روز پرهیز گرفته شده باشد. آلودگی.
تا زمان انجام آزمایش باید در دمای اتاق (۲۰-۲۸ درجه سلسیوس) باشد.
برای مایکوپلاسما 000687-407 و برای اوره آپلاسما 000687-408.
عدم وجود میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا
روش انجام آزمایش به این صورت است که فرد با استمنا نمونه منی تولید می‌کند. در آزمایشگاه، بخشی از نمونه منی برای تشخیص میکروارگانیسم‌ها کشت داده می‌شود. این فرآیند شامل رشد میکروب‌ها به اندازه کافی در محیط کشتی خاص است. پس از شناسایی میکروارگانیسم‌ها، آزمایش حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها انجام می‌شود. این آزمایش مشخص می‌کند که کدام آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان عفونت موثر هستند که با قرار دادن میکروارگانیسم‌ها در معرض آنتی‌بیوتیک‌های مختلف و سپس ارزیابی پاسخ آنها به این داروها انجام می‌شود.
آزمایش کشت و حساسیت مایع منی برای شناسایی میکروارگانیسم‌ها و حساسیت آنها به آنتی‌بیوتیک‌ها در آن انجام می‌شود. این آزمایش عمدتاً برای بررسی مشکلات مربوط به ناباروری مردان و تشخیص عفونت‌های مجرای تناسلی که می‌توانند بر باروری تأثیر بگذارند، انجام می‌شود.