آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum Albumin Test
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
از مصرف غذای چرب قبل از آزمایش اجتناب گردد. مصرف برخی داروهای خاص که میتوانند بر نتایج آزمایش تاثیر بگذارند، مانند استروئیدهای آنابولیک، آندروژن‌ها، هورمون رشد و انسولین را موقتاً قطع کنید
همولیز، لیپمی، ایکتروس و استفاده از تیوپ‌های نامناسب برای نمونه‌گیری
در ۴درجه به مدت ۵ماه در ۲۰-درجه به مدت ۴ماه پایدار است
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
در بزرگسالان 3.4 تا 5.4 گرم در دسی‌لیتر (g/dL)
spectrophotometry: ثبت تغییرات در جذب نور در اثر اتصال آلبومین به رنگ‌های خاصی مانند بروموکرسول گرین یا بروموکرسول بنفش است. وقتی آلبومین به این رنگ‌ها متصل می‌شود، تغییر در جذب نور را می‌توان اندازه‌گیری کرد که این تغییر نشان‌دهنده‌ی میزان آلبومین در نمونه است
آزمایش سرم آلبومین برای اندازه‌گیری میزان آلبومین در خون انجام می‌شود. آلبومین نوعی پروتئین است که در کبد ساخته می‌شود و وظیفه‌ی اصلی آن حفظ فشار اسمزی و انتقال مواد مختلف در خون، از جمله هورمون‌های تیروئیدی، اسیدهای چرب، بیلی‌روبین و بسیاری از داروها است. این آزمایش برای بررسی سلامت کلی و عملکرد کبد و کلیه‌ها انجام می‌شود. مقدار غیرطبیعی آلبومین میتواند نشان‌دهنده‌ی بیماری‌های کبدی، کلیوی، سوءتغذیه، عفونت، بیماری‌های گوارشی، سوختگی‌های گسترده، بیماری تیروئید و دهیدراتاسیون باشد.