آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum ferritin Test
هورمون شناسی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
از مصرف دارو های حاوی آهن ۲۴ساعت قبل از آزمایش پرهیز کنید
همولیز،لیمپیک
در دمای ۸-۲درجه. یک هفته در ۴درجه،۳ ماه در ۲۰-
محدوده طبیعی فریتین در خون برای مردان حدود 20 تا 250 نانوگرم در میلی‌لیتر و برای زنان حدود 10 تا 120 نانوگرم در میلی‌لیتر است.
معمولاً از روش‌های ایمونواسی مانند الایزا یا روش‌های ایمونوتوربیدیمتریک (Immunoturbidimetric) برای اندازه‌گیری فریتین استفاده می‌شود.
این تست برای اندازه‌گیری مقدار فریتین در خون انجام می‌شود. فریتین یک پروتئین است که آهن را در بدن ذخیره می‌کند و مقدار آن در خون می‌تواند نشان‌دهنده میزان ذخیره آهن در بدن باشد. موارد انجام آزمایش: بررسی وضعیت ذخیره آهن در بدن، تشخیص کم‌خونی ناشی از فقر آهن، فالوآپ درمان بیماران مبتلا به بیماری‌هایی که با اختلالات ذخیره آهن همراه است.