آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum IgA Test
سرم، پلاسما EDTA یا هپارین دار
ایمونولوژی و سرولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ذوب و فریز مکرر نمونه
۷۲ساعت در دمای ۴درجه ،یک ماه ۲۰-
پذیرش اورژانسی ندارد
شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
مقادیر نرمال IgA در خون بزرگسالان بین 70 تا 400 میلی‌گرم در دسی‌لیتر است. محدوده: 0 - 83 بازه سنی : از 2 سال تا 3 سال- محدوده: 20 - 100 بازه سنی : از 4 سال تا 6 سال- محدوده: 34 - 305 بازه سنی : از 7 سال تا 9 سال- محدوده: 27 - 195 بازه سنی : از 10 سال تا 11 سال- محدوده: 53 - 204 بازه سنی : از 12 سال تا 13 سال- محدوده: 58 - 358 بازه سنی : از 14 سال تا 15 سال- محدوده: 47 - 249 بازه سنی : از 16 سال تا 19 سال- محدوده: 61 - 348 بازه سنی : از 20 سال تا 150 سال- محدوده: 70 - 400
این آزمایش معمولاً با استفاده از تکنیک‌هایی مانند الایزا یا نفلومتری (Nephelometry) انجام می‌شود.
آزمایش IgA سرم، برای اندازه‌گیری میزان ایمونوگلوبولین A در خون انجام می‌پذیرد. ایمونوگلوبولین‌ها پروتئین‌هایی هستند که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارند. این آزمایش برای تشخیص بیماری‌هایی مانند نقص ایمنی، بیماری‌های خودایمنی و برخی سرطان‌ها انجام می‌شود.