آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Serum IgE Test
Total IgE، آزمایش ایمونوگلوبولین E
سرم، پلاسما EDTA یا هپارین دار
ایمونولوژی و سرولوژی
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
نمونه‌های خون معمولاً در محفظه‌های خنک نگهداری و انتقال داده می‌شوند.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ذوب و فریز مکرر نمونه
۷۲ساعت در دمای ۴درجه ،یک هفته۲۰-
محدوده طبیعی IgE در خون بسته به سن و جنس متفاوت است، اما معمولاً بین 0 تا 100 IU/mL در نظر گرفته می‌شود. از 1 روز تا 1 سال- محدوده: Up to 29.0 بازه سنی : از 2 سال تا 9 سال- محدوده: Up to 52.0 بازه سنی : از 10 سال تا 150 سال- محدوده: Up to 87.0
برای اندازه‌گیری IgE معمولاً از تکنیک‌های الایزا یا رادیوآلرژوسوربنت تست (RAST) استفاده می‌شود.
آزمایش سرم IgE، برای سنجش میزان ایمونوگلوبولین E (IgE) در خون انجام می‌گیرد. ایمونوگلوبولین E نوعی آنتی بادی است که در واکنش‌های آلرژیک نقش دارد. این آزمایش برای تشخیص بیماری‌های آلرژیک مانند آسم، آلرژی‌های فصلی، آلرژی‌های غذایی و برخی اختلالات ایمنی انجام می‌شود.